Θέση

Τη φυτεύουμε σε σημεία που είναι προστατευμένα, από τους δυνατού ανέμους. Επίσης σε σημεία που το φως είναι άφθονο αλλά οι ακτίνες του ηλίου, δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα φύλλα. Ο καυτός καλοκαιρινός ήλιος μπορεί, να προκαλέσει σκισίματα και εγκαύματα στα φύλλα.