Το νέο φυτό

Εάν πολλαπλασιάσω σε μια γλάστρα πολλά φύλλα, από καθε φύλλο θα εκπτυχθεί ένας νέος βλαστός. Είτε τα αφήνω στη γλάστρα σε πυκνή φύτευση, είτε τα μεταφυτέυω ξεχωριστά δημιουργώντας πολλά νέα φυτά!