Πολλαπλασιασμός με καταβολάδες

Πολλαπλασιασμός με καταβολάδες

Είναι τρόπος πολλαπλασιασμού στον οποίο βάζουμε μέρος ενός κλαδιού του φυτού μέσα στο χώμα χωρίς να το αποσπάσουμε από το μητρικό φυτό. Το κλαδί αυτό στο σημείο που είναι στο χώμα θα βγάλει ρίζες. Όταν γίνει αυτό θα το κόψουμε από το μητρικό φυτό και θα δημιουργηθεί ένα νέο φυτό κλώνο του μητρικού.

Τι είναι οι καταβολάδες;

Είναι τρόπος πολλαπλασιασμού, στον οποίο βάζουμε μέρος ενός κλαδιού του φυτού μέσα στο χώμα, χωρίς να το αποσπάσουμε από το μητρικό φυτό. Το κλαδί αυτό στο σημείο που είναι στο χώμα θα βγάλει ρίζες. Όταν γίνει αυτό, θα το κόψουμε από το μητρικό φυτό και θα δημιουργηθεί ένα νέο φυτό κλώνο του μητρικού.

Γιατί πολλαπλασιάζουμε φυτά με καταβολάδες;

Μερικά φυτά είναι δύσκολο να πολλαπλασιαστούν με μοσχεύματα και εμβολιασμό (μπόλιασμα). Επίσης άλλα φυτά δεν αναπαράγονται πιστά με σπόρο. 

Πως κάνουμε μια απλή καταβολάδα στο έδαφος ή σε γλάστρα;

1. Κάνουμε μια τομή στο σημείο του κλαδιού που θα μπει στη γη.

2. Κάμπτουμε το κλαδί στο χώμα αφήνοντας, το ακραίο μέρος του να βγει από το χώμα.

3. Στηρίζουμε καλά το τμήμα που βγαίνει από το χώμα με ένα πάσσαλο, για να μην κουνιέται και να στέκεται κάθετα. 

Πως κάνουμε εναέρια καταβολάδα;

Στην εναέρια καταβολάδα αντί να βάλουμε το κλαδί μέσα στο χώμα, βάζουμε το χώμα γύρω από το κλαδί.

1. Επιλέγουμε το κλαδί που πολλαπλασιάσουμε και αφαιρούμε τα φύλλα της βάσης του.

2. Κάνουμε μία τομή στο σημείου που θέλουμε να βγάλει ρίζες.

3. Κόβουμε τον πάτο μιας πλαστικής σακούλας και την περνάμε μέσα στο κλαδί.

4. Τη δένουμε στο κάτω μέρος της και τη γεμίζουμε με τύρφη, έτσι ώστε το σημείο τομής να είναι μέσα στην τύρφη.

5. Δένουμε και το πάνω μέρος της.

6. Ποτίζουμε το χώμα. Αυτό το κάνουμε με μια μεγάλη σύριγγα. Το χώμα πρέπει να είναι πάντα υγρό. 

Όταν στο σημείο τομής, μέσα στη σακούλα βγουν αρκετές ρίζες (σε 2 περίπου μήνες), τότε κόβουμε το κλαδί όσο μπορούμε πιο κοντά στις ρίζες και φυτεύουμε. Δεν ξεχνάμε να βγάλουμε τη σακούλα.

Τι είναι οι καταβολάδες;

Είναι τρόπος πολλαπλασιασμού, στον οποίο βάζουμε μέρος ενός κλαδιού του φυτού μέσα στο χώμα, χωρίς να το αποσπάσουμε από το μητρικό φυτό. Το κλαδί αυτό στο σημείο που είναι στο χώμα θα βγάλει ρίζες. Όταν γίνει αυτό, θα το κόψουμε από το μητρικό φυτό και θα δημιουργηθεί ένα νέο φυτό κλώνο του μητρικού.

Γιατί πολλαπλασιάζουμε φυτά με καταβολάδες;

Μερικά φυτά είναι δύσκολο να πολλαπλασιαστούν με μοσχεύματα και εμβολιασμό (μπόλιασμα). Επίσης άλλα φυτά δεν αναπαράγονται πιστά με σπόρο. 

Πως κάνουμε μια απλή καταβολάδα στο έδαφος ή σε γλάστρα;

1. Κάνουμε μια τομή στο σημείο του κλαδιού που θα μπει στη γη.

2. Κάμπτουμε το κλαδί στο χώμα αφήνοντας, το ακραίο μέρος του να βγει από το χώμα.

3. Στηρίζουμε καλά το τμήμα που βγαίνει από το χώμα με ένα πάσσαλο, για να μην κουνιέται και να στέκεται κάθετα. 

Πως κάνουμε εναέρια καταβολάδα;

Στην εναέρια καταβολάδα αντί να βάλουμε το κλαδί μέσα στο χώμα, βάζουμε το χώμα γύρω από το κλαδί.

1. Επιλέγουμε το κλαδί που πολλαπλασιάσουμε και αφαιρούμε τα φύλλα της βάσης του.

2. Κάνουμε μία τομή στο σημείου που θέλουμε να βγάλει ρίζες.

3. Κόβουμε τον πάτο μιας πλαστικής σακούλας και την περνάμε μέσα στο κλαδί.

4. Τη δένουμε στο κάτω μέρος της και τη γεμίζουμε με τύρφη, έτσι ώστε το σημείο τομής να είναι μέσα στην τύρφη.

5. Δένουμε και το πάνω μέρος της.

6. Ποτίζουμε το χώμα. Αυτό το κάνουμε με μια μεγάλη σύριγγα. Το χώμα πρέπει να είναι πάντα υγρό. 

Όταν στο σημείο τομής, μέσα στη σακούλα βγουν αρκετές ρίζες (σε 2 περίπου μήνες), τότε κόβουμε το κλαδί όσο μπορούμε πιο κοντά στις ρίζες και φυτεύουμε. Δεν ξεχνάμε να βγάλουμε τη σακούλα.Δείτε περισσότερα

Γκαζάνια

Τα άνθη της που μοιάζουν με μαργαρίτες!

Βραχυκλότης

Ένας ασημοπράσινος θάμνος με άνθη όμορφες μαργαρίτες και ελάχιστες απαιτήσεις.