Λίπανση

Αντιδρά ευνοϊκά στην εφαρμογή χωνεμένης κοπριάς προς το τέλος του Χειμώνα. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε η κοπριά να μην αγγίζει τον κεντρικό βλαστό. Όταν αρχίσει η νέα βλάστηση την Άνοιξη μπορούμε να εφαρμόσουμε λίγο λίπασμα γενικής χρήσης.