Λίπανση :

Πέρα από την λίπανση ή χρήση κομπόστ κατά την φύτευση, μπορούμε να λιπαίνουμε από τις αρχές μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μία με δύο φορές τον μήνα για καλύτερη άνθηση. Χρησιμοποιούμε πλούσιο σε οργανική ουσία λίπασμα, που βρίσκουμε σε γεωπονικά καταστήματα.