Λίπανση:

Δεν είναι τόσο απαιτητική σε θρεπτικά στοιχεία. Μπορεί να επωφεληθεί από λίπασμα γενικής χρήσης για οξύφιλα φυτά λίγο πριν την αρχή της άνοιξης.