Λίπανση

Λιπαίνετε με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα σε τακτά διαστήματα. Αποφεύγετε τη λίπανση κατά την περίοδο της ανθοφορίας, διότι επιδρά αρνητικά στο χρώμα τον ανθέων.