Λίπανση

Κάνετε φθινόπωρο με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.