Λίπανση

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα την άνοιξη.