Λίπανση

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.