Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε χωνεμένη κοπριά ή κομπόστ.