Λίπανση

Κάντε λίπανση με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.