Λίπανση

Κάνουμε με υγρό λίπασμα, για φυτά εσωτερικού χώρου.