Λίπανση:

Πλούσια σε οργανική ουσία λιπάσματα, κομπόστα ή κοπριά.