Λίπανση:

Δεν είναι απαραίτητη. Η προσθήκη κομπόστ ή άλλου πλούσιου σε οργανική ουσία λιπάσματος κατά την φύτευση επιταχύνει την ανάπτυξη του φυτού.