Λίπανση:

Δεν είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που θελήσουμε να προσθέσουμε, για παράδειγμα πριν την φύτευση, χρησιμοποιούμε κομπόστ ή άλλα λιπάσματα πλούσια σε οργανική ουσία.