Λίπανση:

Χρησιμοποιούμενο αραιωμένο κατά το ήμισυ πλήρες υγρό λίπασμα.