Λίπανση:

Δεν είναι απαραίτητη. Εάν θέλουμε πλούσιο φύλλωμα μπορούμε να προσθέσουμε λίπασμα πλούσιο σε οργανική ουσία. Προτείνονται υδατοδιαλυτά σκευάσματα.