Λίπανση:

Δεν είναι απαραίτητη και καλό είναι να αποφεύγεται την καλοκαιρινή περίοδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλούσιο σε οργανική ουσία λίπασμα όπως κομπόστ ή έτοιμα αζωτούχα σκευάσματα κατά την περίοδο ανάπτυξης του φυτού.