Λίπανση

Άνοιξη και φθινόπωρο, τη λιπαίνουμε με ένα υδροδιαλυτό, πλήρες  και ισορροπημένο λίπασμα. Δεν λιπαίνουμε χειμώνα και καλοκαίρι. Σε περίπτωση που τα φύλλα της κιτρινίζουν ενώ τα νεύρα τους παραμένουν πράσινα, μάλλον της λείπει σίδηρος (Fe), οπότε συμπληρωματικά λιπαίνουμε με χηλικό σίδηρο.