Λίπανση:

Γίνεται νωρίς την Άνοιξη με λίπασμα που περιέχει άζωτο, κάλιο, φώσφορο και μαγνήσιο. Σε περίπτωση που έχουμε μεγάλη καλλιέργεια, συχνά γίνεται επιπλέον λίπανση μετά την συλλογή.