Λίπανση:

Προσθήκη πλούσιας σε οργανική ουσία λίπανσης, βοηθάει στην ανάπτυξη και απόδοση του φυτού.