Λίπανση:

 

Πριν την φύτευση προσθέτουμε οργανική λίπανση από κομπόστ ή κοπριά καθώς και ανόργανο λίπασμα, βιολογικό ή μη, πλούσιο σε φώσφορο και κάλιο.  Χρειάζεται ετήσια λίπανση στα τέλη της Άνοιξης και στα τέλη του Χειμώνα, με προσοχή στις ποσότητες αζώτου που δεν πρέπει να είναι υπερβολικές καθώς επηρεάζουν αρνητικά την καρποφορία.