Λίπανση:

Πριν την φύτευση τοποθετούμε πλήρες λίπασμα με ιχνοστοιχεία. Ετήσια προσθέτουμε πλήρες λίπασμα τον Χειμώνα. Οι ανάγκες ποικίλουν με βάση το έδαφος που καλλιεργούμε.