Λίπανση

Την άνοιξη μπορείτε, να κάνετε προσθήκη με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα, μια φορά το χρόνο.