Λίπανση

Χρειάζεται συχνές μικρές ποσότητες λιπάσματος κυρίως κατά τη διάρκεια ανθοφορίας. Το λίπασμα εφαρμόζεται μαζί με το πότισμα.