Λίπανση

Λιπαίνουμε μέτρια (κάθε 2 – 3 εβδομάδες) με ισορροπημένο λίπασμα πλούσιο σε κάλιο (αναλογία αζώτου : καλίου = 1:1,5) σε όλη τη διάρκεια της Άνοιξης και του Καλοκαιριού. Εφαρμόζουμε 1 – 2 φορές μέσα στην Άνοιξη μικρή ποσότητα θειικού μαγνησίου. Σε περίπτωση που το έδαφος είναι φτωχό σε σίδηρο εφαρμόζουμε θειικό χαλκό όταν οι θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή.