Λίπανση

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οργανικό κομπόστ κατά την φύτευση και γενικότερα για την ενδυνάμωση του φυτού. Επίσης χρησιμοποιούμε λίπασμα πλούσιο σε κάλιο τον χειμώνα και διαφυλλικό (ψεκάζεται στα φύλλα) λίπασμα  το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις οδηγίες του σκευάσματος.