Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, μπορείτε να προσθέσετε στο χώμα ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.