Κυκλικός χορός

Πληροφορεί ότι η πηγή της τροφής βρίσκεται πολύ κοντά στην κυψέλη χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το που ακριβώς είναι. Η εργάτρια που βρήκε την τροφή δίνει νέκταρ στις εργάτριες του μελισσιού και μετά κάνει μικρούς κύκλους αλλάζοντας κατεύθυνση σε κάθε 1-2 κύκλους.