Κόβουμε φύλλα και φυτεύουμε.

Κόβουμε υγιή φύλλα με μίσχο από το μητρικό φυτό και τα φυτεύουμε στο χώμα. Χρησιμοποιούμε  απολυμασμένο-συσκευασμένο χώμα εμπορίου.