Κωνοφόρα

Η καλύτερη περίοδος για τα κωνοφόρα είναι ο χειμώνας και δε χρειάζεται να πάρουμε κανένα μέτρο προστασίας.