Κωνοφόρα

  • Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για τα κωνοφόρα.  Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την υψηλή εδαφική υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων του γένους Phytophthora.
  • Οι μύκητες μπαίνουν από τα χαμηλά κλαδιά που ακουμπούν στο έδαφος. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, κόβετε τα κλαδιά αυτά και κάνετε προληπτικούς ψεκασμούς.