Κλάδεμα:

 

 

Συνήθως διαμορφώνουμε σε σχήμα θάμνου για να μην υπάρχει ανάγκη υποστήριξης. Στις ορθόκλαδες ποικιλίες μπορεί να χρειαστεί ετήσιο κλάδεμα για την διατήρηση του σχήματος. Γενικά, απαραίτητο είναι το κλάδεμα καρποφορίας που γίνεται 2 φόρες για τις ορθόκλαδες ποικιλίες, χειμερινό και θερινό, και 1 για τις έρπουσες, μόνο χειμερινό. Το καλοκαιρινό περιλαμβάνει ένα κορυφολόγημα  όταν οι κληματίδες ξεπεράσουν τα ~100 εκατοστά και αραίωση για ενίσχυση της καρποφορίας. Το χειμερινό περιλαμβάνει κλάδεμα των περιττών βλαστών αφήνοντας 6 – 10 κληματίδες ανά φυτό και κλάδεμα μέρους τους, ανάλογα με την ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση αφαιρούμε τους ασθενικούς και ξηρούς βλαστούς, ενώ μπορούμε να αφαιρούμε απευθείας τους βλαστούς που καρποφόρησαν μετά την καλοκαιρινή συγκομιδή.