Κλάδεμα

Το κλάδεμα γίνεται κατά τον Φεβρουάριο πριν βλαστήσουν τα νέα φύλλα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κλαδιά άνω των 4 ετών δεν παράγουν καρπούς. Αυτά τα κλαδιά κόβονται στη βάση τους. Επίσης αφαιρούμε τυχόν ξεραμένα μέρη και κλαδιά που φαίνονται πολύ αδύναμα. Φροντίζουμε το κλάδεμα να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να εισχωρήσει ηλιακό φως στο κέντρο της κόμης του φυτού.