Κλάδεμα

Ανέχεται το πολύ αυστηρό κλάδεμα. Η καλύτερη περίοδος κλαδέματος είναι οι τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου. Το κλάδεμα μπορεί να αποτελεί μόνο αφαίρεση παλιών και κατεστραμμένων βλαστών ή και μορφοποίηση του φυτού σε συγκεκριμένα σχήματα.