Κλάδεμα

Ο λωτός καρποφορεί επάνω στους ετήσιους βλαστούς. Συνήθως μορφώνεται σε σχήμα κυπέλου ή σπανιότερα ως πυραμίδα.  Ετήσια δεν έχει πολλές απαιτήσεις, κλαδεύουμε τον Χειμώνα για την διατήρηση του σχήματος, αφαίρεση των ξερών κλάδων και επίτευξη καλύτερου αερισμού του δέντρου. Σε χρονιές με πολλή μεγάλη καρποφορία μπορούμε να αραιώσουμε τα κλαδιά του για  ποιοτικότερη παραγωγή. Αυτή η αραίωση γίνεται αμέσως μετά την συγκομιδή. Ο λόγος που γίνεται μετά από χρονιές με πλούσια καρποφορία είναι ότι στον λωτό ισχύει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας, που σημαίνει ότι στα κλαδιά που είχαμε μεγάλη παραγωγή την μία χρονιά, θα έχουμε μικρή παραγωγή την επόμενη.