Κλάδεμα

Αφαιρούμε τους νεκρούς βλαστούς, καθώς και τους βλαστούς που βγαίνουν από την βάση του κορμού.