Κλάδεμα

Κλαδεύουμε αυστηρά στα τέλη του χειμώνα, συνήθως Φεβρουάριο – Μάρτιο, αφαιρώντας οποιοδήποτε μέρος του φυτού υπερβαίνει τα 20- 30 εκατοστα. Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί καθώς μπορεί εύκολα να ξεφύγει σε ύψος.