Κλάδεμα

Αν ο σκοπός της καλλιέργειας είναι η παραγωγή φρούτων τότε γίνονται δύο επεμβάσεις, μία στο τέλος του Χειμώνα και άλλη μία στην αρχή του Καλοκαιριού. Οι καρποί του ακτινίδιου βγαίνουν σε περσινούς βλαστούς οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το Χειμώνα το κλάδεμα αποτελείται κυρίως από καθάρισμα των ξερών βλαστών και έλεγχο της κατεύθυνσης που θέλουμε να πάρει το φυτό. Το καλοκαιρινό κλάδεμα είναι το πιο σημαντικό για την παραγωγή φρούτων. Στους περσινούς βλαστούς έχουν ήδη σχηματιστεί οι καρποί ,ενώ έχουν ήδη φυτρώσει οι βλαστοί που θα μας δώσουν καρποφορία τον επόμενο χρόνο. Στους δεύτερους καθορίζουμε ποιούς θέλουμε να κρατήσουμε.