Κλάδεμα :

Για την ενίσχυση της ανθοφορίας φροντίζουμε να αφαιρούμε συχνά τα παλαιότερα και ξέρα άνθη, ώστε να προκύπτουν συνεχώς καινούργια.