Κλάδεμα

Κλαδεύετε τους νέους βλαστούς που αναπτύσσονται πλάγια ή προς τα πάνω, για να της δώσετε σχήμα. Αφαιρείτε  τα  ξερά κλαδιά και τα πολύ πυκνά, από τη βάση τους.

Προσοχή! Μην κλαδεύετε τα χοντρά κλαδιά, επειδή η συκιά περιέχει μεγάλη ποσότητα εντεριώνης και υπάρχει κίνδυνος να σαπίσει. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποφύγετε το κλάδεμα των χοντρών κλαδιών, με ειδική αλοιφή θα πρέπει να κάνετε απολύμανση των πληγών κλαδέματος.