Κλάδεμα

Κλαδεύετε μετά την άνθιση για να του δώσετε σχήμα.