Κλάδεμα

Αν θέλετε για να αυξήσετε την παραγωγή και την ανανέωση του φυτού μπορείτε να κάνετε ένα ελαφρύ κλάδεμα.