Κλάδεμα

Συνήθως, κλαδεύουμε, όταν ο χειμωνανθός είναι ανθισμένος ή μετά την άνθιση. Τα κομμένα κλαδιά διατηρούνται στα ανθοδοχεία για αρκετό καιρό. Καθώς ο χειμωνανθός ανθίζει σε ξύλο ηλικίας μόλις δύο ετών, αφαιρούμε το μισό του μήκους των κλαδιών. Επίσης, γίνεται απάλειψη των λαίμαργων βλαστών, των ξερών και των γερασμένων.