Κλάδεμα

Κλαδεύουμε τακτικά για να:

  • ελέγξουμε το μέγεθός του και να πάρουμε περισσότερους καρπούς
  • δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού και αερισμού στο εσωτερικό της κόμης
  • αφαιρέσουμε ξερά και αρρώστα μέρη του φυτού