Κλάδεμα

Μόλις το φυτό ανθοφορήσει αφαιρείτε τα ξερά άνθη. Το χειμώνα μπορείτε να κλαδέψετε ελαφρά.