Κλάδεμα:

Κλαδεύουμε τα παλιά και ανθισμένα στελέχη μέχρι την βάση τους στο έδαφος αργά τον Χειμώνα ή αρχές Άνοιξης πριν αρχίζει να εκπτύσσεται η νέα βλάστηση.