Κλάδεμα:

Αφαιρούμε τα ξερά, ασθενικά ή τραυματισμένα μέρη του φυλλώματος καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.