Κλάδεμα:

Κλαδεύουμε το φυτό μέχρι το έδαφο στα τέλη του Χειμώνα με αρχές Άνοιξης.